TRAFİK KAZASI VE GÜVENCE HESABI (GÜVENCE SİGORTA FONU)

Trafik kazalarının ardından halk arasında sık sık duyulan güvence hesabı yada güvence sigortası aslında sadece belli koşularda ödemeye yapan Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasının zorunlu olması(çarpıp kaçma, faili meçhul trafik kazası tazminatı) dolayısıyla bulunmaması gibi hallerde mağdurlara karşı sorumluluğu bulunan sigorta şirketidir.

Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

Güvence Kapsamı :

  • Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,
  • Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,
  • Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları,
  • Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları,
  • Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar.
  • Ayrıca Hesaba, Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Büroca tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminatlar
  • Güvence hesabı tarafından karşılanmaktadır. Ancak bilinmelidir ki Güvence Hesabı da dahil Sigorta Şirketleri trafik kazasında ölenlerin yakınlarına veya maluliyeti bulunanlara gerçek zararının çok altında ödeme yapmaktadır. Bu nedenle mağdurların dava açarak zararlarını BİLİRKİŞİ ARACILIĞIYLA TESPİT ETTİREREK ZARARLARINI TAM OLARAK KARŞILAMALARINDA HUKUKİ YARARLARI BULUNMAKTADIR.