Sigorta Tahkim Nedir?

Sigorta Tahkim Komisyonu, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30 uncu maddesiyle, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuştur.

Sigorta Tahkim Komisyonu Çalışmalarını Nasıl Yürütür?

Komisyona yapılan başvurular öncelikle raportörler tarafından incelenir ve bu aşamada çözümlendirilemeyenbaşvurular, Komisyon tarafından bağımsız sigorta hakemlerine iletilir.

Sigorta Hakemliği

Sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla uyuşmazlığı çözümlemekle yetkilendirilmiş uzman ve yetkili kişileri ifade eder. Sigorta Hakemlerinin verdiği kararlar sigorta şirketleri yönünden bağlayıcıdır.

Sigorta Tahkim Komisyonu'na Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler, üye sigorta kuruluşlarıyla yaşadıkları sigorta sözleşmesindenkaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için Komisyona başvurabilir.Ancak başvurunuzun Komisyon tarafından ele alınabilmesi için uyuşmazlığın mahkemeye, TüketiciSorunları Hakem Heyetine veya Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde tahkime intikal etmiş olmamasıgerekmektedir.

Komisyona gelen başvurular öncelikle, Komisyon Raportörleri tarafından incelenir.Raportörler tarafındançözümlendirilemeyen başvurular bağımsız sigorta hakemlerine iletilir. Hakemler incelemeyi tamamladıktan sonrakararlarını Komisyona iletir ve Komisyon söz konusu hakem kararını, gereği yapılmak üzere yetkili mahkemeyegönderir.