TRAFİK KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA

Trafik kazaları neticesinde, vefat edenin yakınları için talep edilecek Destekten yoksun kalma tazminatı hakkı nelerdir? Trafik kazasında vefat edenin hangi yakınları tazminat alabilir. Trafik kazasında vefat edenin yakınlarının alacağı tazminat nasıl hesaplanır? Trafik kazası tazminat davası dilekçesi? Trafik kazası dava dilekçesi nedir?

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Trafik kazası neticesinde hayatını kaybeden müteveffanın yaşamı süresince destek olduğu ve vefat sonrasında bu destekten yoksun kalan kişiler için doğan maddi tazminata destekten yoksun kalma tazminatı denir. Destekten yoksun kalma tazminatını talep edebilecek kişiler yalnızca mirasçılar değildir. Trafik kazasında vefat edenin hangi yakınları tazminat isteyebilir.

a)Müteveffanın ailesi , trafik kazasında ölenin Eşi, Anne, baba, çocuk ve kardeşleri

b)Ölen ile aralarında akrabalık bağı olmasa da, ölenden sağlığında destek aldığını ispat etmek suretiyle 3. kişiler de destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

Trafik Kazası halinde tazminat nasıl hesaplanır ?

Trafik kazasında vefat halinde vefat edenin yaşı geliri ve desteğinden yoksun kalanların yaşı ve vefat edenle akrabalık dereceleri gibi hususlar belirlendikten sonra muhtemel ömürleri ve indirim sebepleri ve Yargıtay kararları da göz önünde bulundurularak tazminat hesaplanır. Ancak bu hesaplamalar sigorta şirketleri ve onların yetkililerince hesaplandığında genellikle mahkeme aracılığıyla alınan tazminatın çok altında ödeme yaptıkları görülmektedir. Böylelikle dosyaya az ödemede bulunarak bu tazminatlar kendilerine kalmaktadır. Bu nedenle mağdurların uyanık olması ve haklarını mutlaka bir avukat aracılığıyla elde etmeleri menfaatlerinedir. Avukatın neden hukuki desteği gerektiği konusunda Ana sayfamızda yer alan haklarınızı biliyor musunuz kısmında yer alan neden "avukatın uzman desteği önemlidir” adlı yazımızı okuyunuz.

VEFAT EDEN ÇOCUK İSE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Trafik kazası neticesinde, vefat eden çocuk ise, vefat edenin anne ve babası, çocuğun ileriki yaşlarında kendilerine destek olacağı nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep edebiliriler. Bu tazminat hesaplanırken, vefat eden çocuğun yaşı ile ileride destek olabileceği kişilerin yaşı ve diğer etkenler değerlendirilerek karar verilir.

Yaralamalı Trafik Kazaları: Yaralamalı trafik kazalarında, kaza neticesi yaralanan kişinin yaşamı sürdüğü için destekten yoksun kalma tazminatı yoktur. Trafik kazası neticesinde kazadan etkilenen kişi,Kaza dolayısı ile yapılan tedaviye ilişkin giderleri SGK dan talep edebilir. Geçici iş göremezlik zararı yani kaza dolayısı ile hastanede veya evinde yattığı, tedavi gördüğü süreç içerisinde çalışamadığı için mahrum kaldığı gelirlerin tazminini isteyebilir.

İş Göremezlik Tazminatı: Trafik kazası neticesinde yaralanan kişide uzuv kaybı, kısmi veya tamamen felç olma durumu veyahut ta meslekte belli oranlarda kazanma gücünü kaybedenler bu nedenlerden dolayı tazminat isteme hakkına sahip olacaktır. Trafik kazasında felç olan veya uzuv kaybına uğrayanların birçok hakkı bulunmaktadır. Durumları daha ciddi olduğundan sahip oldukları hak ve tazminatlara özen gösterilmeli ve hak kaybına yol açılmamalıdır.

Trafik kazasında vefat eden çocuk ise tazminat nasıl hesaplanır ?

Trafik kazası neticesinde, vefat eden çocuk ise, vefat edenin anne ve babası, çocuğun ileriki yaşlarında kendilerine destek olacağı nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep edebiliriler. Bu tazminat hesaplanırken, vefat eden çocuğun yaşı ile ileride destek olabileceği kişilerin yaşı ve Yargıtay kararları ile belirlenen hesap ve ölçütlere göre hesaplama yapılarak karar verilir.

SGK tarafından yapılan rücuya tabi ödemelerde tazminattan indirilmektedir. Trafik kazasında ölenin sigorta parası alması halinde bu ödeme ölüm aylığı dalından bağlanmış ise bu tazminattan düşülemez.

TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT HESABI :

1. Trafik Kazasında Kusur ve Tazminat Hesabı :

Trafik kazası nedeniyle hesaplanacak maddi tazminat kusur oranına göre değerlendirilir. Örneğin kaza neticesinde meydana gelen 100.000 TL lik maddi zararda, kazaya karışan araçlardan birisi %60 , diğeri %40 kusurlu ise, %60 kusurlu olan taraf, kusurlu aracı işleteni, maliki ve sigortacısından 60.000 TL oranında sorumlu olacaktır.

2. Tazminat Hesaplamalarında Evlenme İndirimi:

Ölümlü trafik kazası neticesinde, eşini kaybetmiş olan tarafın, ileride tekrar evlenebilme ihtimalleri ve tekrar evlenme neticesinde, evlenecekleri kişilerden sağlayacakları desteklerden ötürü, hesaplanacak olan tazminattan belli oranlarda indirim yapılmaktadır. Yapılan hesaplamada Mahkemeler AYİM’nin vermiş olduğu kriterleri dikkate alarak hesaplama yapmaktadır.