TRAFİK KAZASI NEDENİYLE KARAYOLLARINA DAVA

Trafik kazalarının bazılarında araç sürücülerinin kusurlarının yanı sıra karayolları genel müdürlüğü’nün de yol yapım çalışmalarından veya yoldan kaynaklan kusurları olabilir. Yolda uyarıcı levhaların bulunması, önleyici tedbirlerin alınmaması yol yapımında gerekli temizliğe özen gösterilmemesi gibi karayolları bakımı ve onarım sırasındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi karayolları genel müdürlüğünü meydana gelen zararı tazmin etmek zorunda bırakır.

Bu nedenle bir trafik kazası olması halinde kaza tespit tutanağı dikkatle tutulmalı ve mümkünse kaza mahali ve çevresi fotoğraflanmalıdır. Kaza anında mağdurlar malesef üzüntü ve acı içerisinde olduğundan hukuki sonuçları olan bu hususları düşünememektedir. Bu nedenle trafik polislerinin yetiştirilmesi ve kaza mahalli bakımından sağlıklı bir rapor düzenleyebilmeleri büyük önem taşımaktadır. Zira bazen tek taraflı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazaların arkasından yoldan kaynaklanan kusurlar ve yol yapım çalışması söz konusu olabilmektedir.

Trafik kazası tazminat davası bakımından önemli bir dava çeşidi de Karayollarına açılan davadır. Burada yolun yapımındaki mühendislik hatası, yol yapımı sırasında gerekli uyarıcı levha ve işaretlemelerin yapılmaması yolun yapımında yolun temizlenmemesi yol açabilir. Bu tip davalar adli ve idari yargıda açılabilmektedir. Şahsi kanaatimiz. Yol yapımının bir kamu hizmeti olması dolayısıyla karayollarına karşı açılan dava bakımından idari yargının yetkili olmasıdır. Karayollarına karşı açılan trafik kazası tazminat davasında kusur tespiti ve delillerin zamanın da ve dikkatli toplanması ehemmiyet taşımaktadır.