TRAFİK İLE İLGİLİ SORU CEVAP

Ceza puanı uygulaması nasıl yapılmaktadır?
Ceza puanı uygulaması sürücünün işlemiş olduğu son suç tarihinden geriye doğru 1 yıl hesaplanarak yapılmaktadır. Bu puanlar silinmemekte bilgisayar kayıtlarında yer almaktadır.

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarına itiraz süresi ne kadardır ve itirazımı nereye yapabilirim?
Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde sulh ceza mahkemelerine başvuruda bulunulabilecektir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunulmadığı takdirde ilgili karar kesinleşecektir. İdari para cezasının dava açma süresi içerisinde ödenmek istenmesi halinde bunun dörtte üçü ödenebileceği gibi ilgili vergi dairesine 1 (bir) ay içerisinde müracaat edilmesi halinde ilk taksidi peşin, kalan üç taksidi de aylık %5 faizle birlikte ödenmek koşuluyla, 1 (bir) yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenebilecektir.

Yanlış veya haksız yere yazıldığını düşündüğüm bir trafik cezasına nasıl itiraz edebilirim?
Yanlış ve haksız yere yazıldığı düşünülen bir trafik cezasına itiraz; o ilde bulunan Trafik Mahkemesine, bunların bulunmadığı yerlerde ise Sulh Ceza Mahkemesine yapılmaktadır.

100 ceza puanını dolduran sürücülere yapılan işlemler nelerdir?
Karayolları Trafik Kanununun 118.nci maddesi uyarınca, sürücülerin yapmış olduğu kural ihlalleri sonucunda, her suçun yasada belirtilen ceza puanı, bilgisayar ortamında sürücü belgelerinin sicil dosyalarına kaydedilerek değerlendirmeye tabi tutulur.

Bu değerlendirmeler neticesinde, sürücünün en son işlemiş olduğu trafik suç tarihinden geriye doğru bir yıl içerisinde 100 ceza puanını doldurmuş ise, 2 ay süre ile sürücü belgesi geçici olarak geriye alınır.Bu durumda olan sürücü belgeleri hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 118.maddesinde belirtilen 1.kez eğitime gönderileceği belirtildiğinden şahıslar her hangi bir sürücü kursunda 40 saat eğitim görmeleri için gönderilir ve kurs gördüğünü belgeleyenlerin sürücü belgesi geri verilir.

Aynı sürücü bir yıl içerisinde ikinci defa 100 ceza puanını doldurması halinde 4 ay süre ile sürücü belgesi geri alınır. Süresi sonunda, sürücü psiko-teknik değerlendirmeye tabi tutulur. 2.Defa 100 puanı aşanların ise psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulacağını ve bu muayene sonunda sürücü belgelerinin geri verilmesinde sakında olmayanların sürücü belgelerinin geri verilebileceğini belirtmektedir.

Bir yıl içinde üç defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgesi süresiz olarak iptal edilir.
Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise 1 yıl süre ile geriye alınır.
Sürücü belgeleri, belge alındıktan sonra bu kanunun 41.maddesinin (e) bendinde yazılı bulunan suçlardan biri ile mahkumiyeti halinde süresiz geri alınır.

Bir yıl içinde 5 kez hız ihlali (Radar) yapanlar hakkındaki işlemler nelerdir?
Hız ihlalini geriye doğru 1 yıl içerisinde 5 kez ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süre ile geri alınmaktadır. Sürücü belgesi geri alınanlar ceza süresi sonunda psiko teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutularak muayene sonunda sürücü belgesini geri almasında mani hali olmadığı anlaşılanların sürücü belgeleri kendilerine iade edilmektedir.

Önemli: Sürücü belgenizi geri iade almadan önce "sürücü davranışları geliştirme eğitimine" katılmanız ve başarı ile tamamlamanız gerekmektedir. Eğitimini tamamlamayanlar ve başarısız olanların sürücü belgeleri geri iade edilmeyecektir.

6001 Sayılı Yasa ile Değiştirilen Yeni Hız Limitleri Nelerdir?
6001 sayılı Kanunla, Karayolları Trafik Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrası "Motorlu araçların cins ve kullanma amaçlarına göre sürülebileceği en çok ve en az hız sınırları, şehirlerarası çift yönlü karayollarında 90 km/s, bölünmüş yollarda 110 km/s, otoyollarda 120 km/s hızı geçmemek üzere yönetmelikte belirlenir.” şeklinde değiştirildi.

Alkollü Araç Kullanmanın cezası nedir? Sürücü Belgeme ne kadar süreyle el konulmaktadır?
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48/5 maddesinde alkollü araç kullananlar hakkında;

Taksi, dolmuş, minibüs otobüs, kamyon ve çekici gibi ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan sürücüler ile resmi araç sürücülerinin alkollü, diğer araç sürücülerinin ise kanlarındaki alkol miktarının 0.50 promilin üstünde araç kullanan şahısların sürücü belgesine el konulması gerektiğini belirtmektedir.

Alkolden dolayı alınan sürücü belgeleri ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığının 15.11.2001 tarihli 0214 sayılı genelgesinde belirtilen şu hususlar uygulanmaktadır.

Alkollü araç kullanmak suçundan (K.T.K. - 48/5) 1. Kez sürücü belgeme el konuldu. Ne zaman geri alabilirim?
Sürücü belgesi geri alma tutanağı ve kimliğiniz ile beraber, (Eğer sürücü belgesini kendiniz dışında başka biri alacaksa noter tarafından "sürücü belgemi almaya yetkilidir" şerhi bulunan vekâlet verilmesi gerekmektedir.) sürücü belgenizin geri alındığı tarihten itibaren (6) altı aylık süre bitiminde sürücü belgenizi geri alabilirsiniz.
Alkollü araç kullanmak suçundan (K.T.K. - 48/5) 2. Kez sürücü belgeme el konuldu. Ne zaman geri alabilirim?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre sürücü belgesine 2. Kez el konulanlar İl Sağlık Müdürlüğünce "sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine" tabi tutulur. Eğitimini başarı ile tamamlayanlar sürücü belgesi geri alma tutanağı ve kimliğiniz ile beraber, (Eğer sürücü belgesini kendiniz dışında başka biri alacaksa noter tarafından "sürücü belgemi almaya yetkilidir" şerhi bulunan vekâlet verilmesi gerekmektedir.) sürücü belgenizin geri alındığı tarihten itibaren 2 yıllık süre bitiminde sürücü belgenizi geri alabilirsiniz.

Alkollü araç kullanmak suçundan (K.T.K. - 48/5) 3. Kez sürücü belgeme el konuldu. Ne zaman geri alabilirim?
Karayolları Trafik Kanunu'na göre sürücü belgesine 3. Kez el konulanlar Sağlık Bakanlığınca onay verilmiş psiko teknik değerlendirme merkezlerinde psiko teknik değerlendirmeye ve psikiyatri muayenesine tabi tutulurlar. Bu değerlendirme ve muayene sonucunda durumu uygun olanlara sürücü belgesi geri alma tutanağı ve kimliğiniz ile beraber, (Eğer sürücü belgesini kendiniz dışında başka biri alacaksa noter tarafından "sürücü belgemi almaya yetkilidir" şerhi bulunan vekâlet verilmesi gerekmektedir.) sürücü belgenizin geri alındığı tarihten itibaren 5 yıllık süre bitiminde sürücü belgenizi geri alabilirsiniz.

Sürücü belgemi geri alabilmek için gerekli şartları taşıyorum. Belgemi nereden geri alacağım?
Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağında belirtilen "Sürücü Belgesini teslim Almak İstediği Kuruluş" kısmında belgenizi nereden geri alabileceğiniz belirtilmiştir.

Trafik Kazalarına kim el koyar?
Trafik kazalarına; adli yönden gereği yapılmak üzere mahalli genel zabıtaca, kazanın oluş nedenlerini, iz ve delillerini belirleyerek trafik kazası tespit tutanağı düzenlemek üzere de trafik zabıtasınca el konulur. Trafik zabıtasının görevli olmadığı veya bulunmadığı karayollarında meydana gelen kazalarda trafik kazası tespit tutanağı mahalli genel zabıtaca düzenlenir ve bir örneği o yerin trafik zabıtasına gönderilir. Jandarma bölgesinde trafik kazalarına Jandarma trafik ekipleri el koymaktadır.

Maddi hasarlı trafik kazasına karıştığımızda ne yapmalıyız?
Eğer maddi hasarlı trafik kazasına karıştıysanız; trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazlar koyarak tedbir almak, olayı yetkili ve görevlilere bildirmek (154 Alo Trafik), Trafik Ekibi gelinceye kadar onların iznini almadan kaza yerinden ayrılmamakla v aracınızı yerinden oynatmamakla yükümlüsünüz.

Ancak, maddi hasarla sonuçlanan kazalarda; kazaya karışanlar olarak, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlaşırsanız, durumu aranızda yazılı olarak tespit edip olay yerinden ayrılabilirsiniz. Bu şekildeki bir antlaşmayla olay yerinden ayrılmanız durumunda, kendi zararınızı karşılanacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.Fakat burada en önemli husus kaza yerinde sonraki ihtilaflara karşı fotoğraf çekmektir.

Yaralamalı Trafik Kazasına karıştığınızda ne yapmalısınız?
*Araç sürücüsü iseniz trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak ve gereken tedbirleri almakla, *Trafiği, can ve mal kaybını etkileyen, ölümlü , yaralamalı veya hasarlı kazalarda sorumluluğun belirlenmesine yarayacak iz ve deliller dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemekle,
*Olayın tarafları olarak, istendiğinde bir birimize kimlik bilgileriyle adreslerinizi vermek, sürücü ve kayıt-tescil belgeleri ile sigorta poliçelerini göstermek, bunlara ait tarih ve sayılarını vermekle,
*Olayı, yetkili ve görevlilere bildirerek (154 Alo Trafik), Trafik Ekibi gelinceye kadar veya görevlilerin iznini almadan kaza yerinden ayrılmamakla,
*Başında sahibi veya sorumlusu bulunmayan motorlu araç, taşınabilen veya taşınmayan mal ve mülke zarar vermeniz durumunda;
*Aracın, mal veya mülkün ilgilisini bulmakla,
*Bulunmadığı takdirde araçların ve zarar verilen diğer şeylerin görülebilen ve uygun yerlerine düşmeyecek, kaybolmayacak şekilde yazılı bilgi bırakmakla,

Aracıma çarpıp kaçtılar ne yapmam gerekiyor? Aracın adresini kendim öğrenebilirmiyim?
Çarpıp kaçan aracın plakasını alınız, En yakın polis karakoluna müracaatediniz,Karakolun düzenleyeceği tutanak ile karşı tarafın sigortasından zararınızı tanzim edebilirsiniz.

Aracın adresini kendiniz öğrenemezsiniz, Adres tespiti ve karşı tarafa ulaşma vb. gibi işlemleri müracaat ettiğiniz karakol yapacaktır.

Aracım çalındı ne yapmam gerekiyor?
En kısa sürede aracınızın çalındığı bölgeden sorumlu polis karakoluna müracaat etmeniz gerekmektedir

Trafik Kazalarında 8 de 8 kusur oranı var mıdır? Sürücü kusurları nelerdir?
Trafik Kazalarında 8 de 8 diye yada bunun gibi bir kusur oranı yoktur, Artık 2918 sayılı Kara ,yolları Trafik Kanununa göre Asli ve Tali Kusur halleri söz konusudur. Ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliği ve yargı kararlarıyla gelenek halini almış kusur şekilleri de vardır.

 1. Kırmızı ışıklı trafik işaretlerinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek.
 2. Taşıt Giremez trafik işareti bulunan karayolunda veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girmek.
 3. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek.
 4. Arkadan çarpmak.
 5. Geçme yasağı olan yerlerden geçmek.
 6. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak.
 7. Şeride tecavüz etmek.
 8. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak.
 9. Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak.
 10. Manevraları düzenlenen genel şartlara uymamak.
 11. Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında park etme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almamak.
 12. Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park edilmiş araçlara çarpmak.

İnternetten Trafik ceza puanımı nasıl öğrenebilirim?
Emniyet Genel Müdürlüğü adlı Emniyet Genel Müdürlüğümüz web sitesinden ceza puanınızı öğrenebilirisiniz.

İnternetten Aracımın borcunu nasıl öğrenebilirim?
www.gelirler.gov.tr adlı Gelirler genel müdürlüğü web sitesinden aracınızın borcunu öğrenebirsiniz.

Aracımı bir başkasına, noter satışı olmadan sattım, ancak şimdi şahsı ve arabayı bulamıyorum. Ne yapabilirim?
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa bağlı Yönetmeliğin 36. maddesine göre, satış ve devirlerin noterlerce yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

Noter satış senedi olmadan itimada dayalı olarak satışı yapılan araçlarla ilgili olarak yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü gereğince Genel Müdürlüğümüzce yapılacak bir işlem bulunmayıp, bu şekilde araç satan kişilerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için ilgili hukuk mahkemelerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Trafik hizmetleri Başkanlığının 12.08.1999 Tarihli Noter satışı olmayan araçlarla ilgili yazılarında, Araçlarını noter satış senedi ile satmayan araç sahiplerinin dilekçe ile müracaatlarında ne gibi işlemin yapılacağı aşağıda açıklanmıştır;

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20.Maddesinde; " Noterlerce yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir." denilmektedir. Bu nedenle, noterler dışında aracı devir alanla satan arasında akdedilen ve el senedi olarak tabir edilen belgelerin tescil kuruluşlarımızca kabulü mümkün görülmemektedir.

Kanunun 20.maddesinde belirlenen şekle aykırı olarak "el senedi" ile yapılan satışa müteakip vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenilmesi amacıyla aracın devri için noter satış senedi düzenlenmesi yönünde uyarılmaları, bunun mümkün olmaması ve alıcı şahsın noter satış senedi yapmaya yanaşmaması veya ilk sahibinin aracı devretmesini takiben bir çok el değiştirmesi durumunda konunun adli mercilere intikal ettirilerek bu makamların vereceği karara uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

Yurtdışından almış olduğum ehliyet, Türkiye'de geçerli midir? Değilse ne yapabilirim?
Türk vatandaşları ile ilgili kanunlar ve ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere yabancı kişiler, dış ülkelerden alınmış, cinsi için geçerli sürücü belgeleri ile ülkemizde yabancı ve Türk plakalı araçları sürebilirler.

Ancak; turistler ve geçici bir süre için gelenler dışında herhangi bir iş, hizmet veya eğitim amacıyla ülkemizde bulunan yabancıların ise konsolosluk veya noter tarafından tercüme edilmiş tasdikli Sürücü belgesi örneklerini Sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları mecburidir. Türk vatandaşları yurda kesin dönüşlerinde, 1 yıl içerisinde sürücü belgelerinin değiştirmedikleri takdirde ,değiştirinceye kadar araç kullanamazlar.

Türkiye'den almış olduğum ehliyet, yurtdışında da geçerli midir? Değilse ne yapabilirim?
Ülkeler arasında farklı uygulamalar olduğundan gideceğiniz ülkenin mevzuat hükümleri geçerlidir. Ancak, Türkiye Turing ve Otomobilciler Kurumundan "Uluslararası Sürücü belgesi " alınması halinde, bu belge ile yabancı ülkelerde 1 yıl araç kullanabilmektedir.

Satın alacağım aracın ruhsatının (araç tescil ve trafik belgesinin) sahte olup olmadığını nasıl anlarım?
Tescil ve trafik belgelerinin sahte olup olmadığının gözle bakılarak anlaşılması ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle, öncelikle araç plakası üzerinden www.egm.gov.tr ve www.trafik.gov.tr internet adreslerinden sorgulama yapılarak ruhsattaki bilgiler ile internetteki bilgiler karşılaştırılmalıdır. Bu şekilde bir sonuca ulaşılamaması halinde aracın kayıtlı olduğu trafik kuruluşuna müracaat edilerek, dosya ve bilgisayar kayıtlarında bulunan bilgilerle ruhsatta bulunan bilgiler karşılaştırılmak suretiyle sahte olup olmadıkları anlaşılabilir.

Aracımın change olup olmadığını nasıl öğrenirim?
Bir aracın change olup olmadığının anlaşılabilmesi için, aracın tescil ve trafik belgesi üzerinde bulunan motor ve şase numaraları ile araç üzerinde bulunan motor ve şase numaralarının karşılaştırılması gerekmektedir. Araç üzerindeki motor ve şase numarası ile tescil belgesi üzerindeki numaraların bire bir aynı olması gerekmekle birlikte, araçtaki numaralarda kazıntı, silinti, tahrifat, kaynak izi vb. görünmesi halinde change olma ihtimali bulunduğundan, motor ve şase numaralarının teknik elemanlar (makine mühendisleri odası, karayolları muayene istasyonu) tarafından incelettirilmesi uygun olacaktır.

Özel Plaka Ücretleri nasıl hesaplanıyor?
Ad ve/veya Soyad veya Ticari Unvan ihtiva eden Özel Plakalar, kayıt tescil tarihi itibariyle yıllık sürenin sona erdiği tarihte yürürlükte olan, memur maaş katsayısı x 10.000 + KDV (%18) şeklinde hesaplanmaktadır.

Kayıt tescil tarihi itibariyle yıllık süre sona erdikten sonra bir ay içinde plaka ücretini yatırmayanlar için Amme Alacakları Tahsili Hakkındaki Kanun hükümlerine göre aylık gecikme cezası uygulanmaktadır.

Ehliyetimi kaybettim. Ne yapabilirim?
2918 Sayılı Trafik Kanunu'na bağlı Yönetmeli'ğin 83.maddesinde; "Zayi edilen ve yıpranmış olan sürücü belgeleri, sahibinin beyanı esas alınarak bir dilekçe ile müracaatı üzerine, yenisi verilerek değiştirilir" denilmektedir.

* Zayiinden sürücü belgesi çıkarmak için istenilen belgeler:
1- Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne hitaben dilekçe.
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi (2 Adet)
3- 2 Adet vesikalık fotoğraf.
4- Sürücü belgesi kartı ücreti.

* Yıpranma veya kimlik değişikliğinden dolayı sürücü belgesi değişimi.
1-Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe,
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı,
3-Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi),
4-2 Adet fotoğraf,
5-Eski sürücü belgesi ,
6-Sürücü belgesi kartı ücreti.