SEL FELAKETİ VE DAVA

Zararların giderimi ve hukuksal hakların korunması için ilk elde yapılması gerekenler aşağıda kısaca açıklanmıştır:

 1. Öncelikle, zararı ileride daha kolay ispatlamak için suları temizlemeden önce olay yerinin çok sayıda fotoğrafını çekin.
 2. İtfaiye’ye evinizin/dükkanınızın/aracınızın zarar gördüğüne dair rapor tutturun. Normalde itfaiye, müdahale ettiği her olayla ilgili tutanak tutmak zorundadır ve bu tutanak ilk elden delil niteliğindedir.
 3. Bilirkişi marifetiyle zararınızın ne kadar olduğunun belirlenmesi için dava açabilirsiniz. Belirlenen miktar talep edebileceğiniz zararı belirleyecektir.
 4. Belediye/Valilik tarafından kurulacak tespit komisyonu tarafından yapılacak hasar tespit çalışmalarında zararınızın mutlaka rapora ayrıntılı olarak geçmesini sağlayın.
 5. Evden çıkarttığınız eşyalarınızın durumunu, kullanılmaz durumda olup olmadığını mutlaka rapora geçirtin. Sel durumunda mutfak malzemeleri dahil tüm eşyalar (kimyasal maddeler de karıştığından) temizlenerek kullanılamayacak hale gelmektedir. Bu nedenle eşyalarınızın kullanılamaz hale geldiğini tutanağa geçirtin. Tutanakta eksiklik olduğunu düşünüyorsanız tutanağı imzalarken "Eksik inceleme yapılmıştır” diyerek imzalayın.
 6. Selde sürüklenerek kaybolan eşyalarınızın listesini ve tahmini değerlerini de yapılacak tüm tespitleri de dosyaya sunmanız gerekmektedir.
 7. Devlet tarafından karşılanacağı belirtilen zararlarınız tam olarak karşılanmazsa, yapılan ödemeyi (talep ve dava haklarım saklıdır) diyerek imzalayın ve kalan miktar için dava açabilirsiniz . Hakkınızı saklı tutmadan ödemeyi kabul ederseniz, kalan miktar için talepte bulunmanız mümkün olmayacaktır.
 8. Eviniz – eşyalarınız veya aracını sigortalı ise, zararınızın sigorta şirketi tarafından karşılanması talep edilebilir.
 9. Zararınız hiç karşılanmazsa veya eksik karşılanırsa, dava zararlarınızın giderilmesini talep edebilirsiniz.
 10. Selde meydana gelen yaralanma ve ölüm olaylarında ise, dere yataklarının değiştirilmesi, eksik denetim yapılarak kaçak binalara izin verilmesi, çarpık kentleşme, meteoroloji tarafından gerekli uyarıların yapılmaması nedeniyle sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması önemlidir.
 11. Ayrıca işyerinde, işyeri servisinde vb. yerlerde iş (iş kazası sayılıp sayılmamasına göre) meydana gelen ölümler ve yaralanmalar iş kazası kabul edileceğinden, gerekli hukuki önlemler bir an önce alınmalıdır.
 12. Afet nedeniyle yaralanmalarda sağlık güvencesi olmayanlara da ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi gerektiğinden, devlet hastanelerinde ücret ödemeden tedavinizi yaptırabilirsiniz. Para talep edilmesi durumunda da İl ve İlçe Sağlık Müdürlüklerine başvurarak sorumlulardan şikayetçi olabilir ya da sorumlular hakkında dava açabilirsiniz.

DAVA AÇARKEN SÜRELER VE ZARAR VERİCİ SELİN OLUŞMA NEDENLERİ ve MEYDANA GELEN ZARARIN TESPİTİ HUKUKİ SÜRECİN DOĞRU SONUÇLANDIRILMASI BAKIMINDAN ÖNEMLİDİR.