İŞE İADE DAVASI

1) İşe iade davasını kimler açabilir?

İş güvencesi kapsamında en az 30 kişinin çalıştığı işyerlerinde en az 6 ay kıdemi olanlar işe iade davası açabiliyor. İşe iade davası açılabilmesi için çalışan geçerli bir neden olmadan işten çıkarıldığını kanıtlamak zorunda.

2) 30 kişiden az kişinin çalıştığı bir işyerinde işten atılan kişinin hiç mi hakkı yok?

İşe iade davası açma hakkı yok ancak "kötü niyet davası” açabilir. Burada işverenin kendisini geçerli bir neden olmadan kötü niyetle işten çıkardığını ortaya koyması gerekiyor. Burada işe iade değil ama tazminat kazanma hakkı doğuyor.

3) İşe iade davası açmak için bir süre sınırı var mı?

Evet, çalışan işten atıldıktan sonra 1 ay içinde iş mahkemelerine başvurmak durumunda.

4) Toplu işten çıkarmalarda işe iade davası toplu olarak açılabilir mi?

Hayır, bu davanın münferit olarak açılması gerekiyor. Toplu işten çıkarmalarda işverenin bunu İş-Kur’a ve Bakanlığa bildirmiş olması gerekiyor.

5) İşe iade davası ne kadar sürüyor?

İş mahkemelerinin davayı en geç 2 ay içinde sonuca bağlaması gerekiyor. Yasaya göre temyize gidilirse Yargıtay’ın da en geç 1 ay içinde karar vermesi gerekiyor.

6) İşe iade davasını kazananın ne tip hakları oluyor?

İşe iade davasını kazanan çalışan eski şartlarında işine geri dönme hakkı kazanır. Ancak şirketi bu çalışanı işe geri almak istemezse ona 3 ila 8 aylık brüt maaşı üzerinden tazminat vermek durumundadır. Bu tazminat tutarının kaç ay üzerinden verileceğine mahkeme karar verir.